Печать
(28 - user rating)

Теплица 3х4 от 7800 за каркас,

     от 14100 с сотовым поликарбонатом

 

Теплица 3х6 от 8600 за каркас,

     от 17200 с сотовым поликарбонатом

 

.