Печать
(29 - user rating)

Теплица 3х4 от 11 600 за каркас,

     от 20 300 с сотовым поликарбонатом

 

Теплица 3х6 от 14 200 за каркас,

     от 25 800 с сотовым поликарбонатом

 

.